Utbildningar

Kurser

1. Avspänning, Träning

2. Ergonomi   Bär- och lyftteknik

3. Kroppskännedom

4. Arbeta vid bildskärm

5. Gruppdynamik/Konflikthantering

6. Stöd och hjälp vid kris och sorg – Krishantering

7. Hjärt- lungräddning

8. Första Hjälpen