Hälsoprofiler

Hälsoprofiler

Hälsoprofiler är ett instrument där de viktigaste parametrarna från hälsokontrollen har kombinerats med de mest relevanta frågeställningarna.
Den anställde får ett skriftligt och muntlig hälsobesked i samband med andra besöket. Våra läkare och företagssköterskan analyserar resultaten och ger rekommendationer om åtgärder för att främja fortsatt god hälsa och välbefinnande.
Vid misstanke om sjukdoms-och arbetsrelaterade problem går vi vidare med utredning antingen via oss eller via Stockholms läns landstings resurser.
Företaget erhåller en skriftlig rapport på anställdas hälsotillståndet i hela företaget. Med respekt för individens integritet redovisas endast resultat på gruppnivå. Rapporten kan sedan ligga till grund för åtgärder inom den strategiska hälsoplanen som finns i företaget.