Hälsoprofiler

Hälsoprofiler

Hälsoprofiler är ett instrument där de viktigaste parametrarna från hälsokontrollen har kombinerats med de mest relevanta frågeställningarna.

Den anställde får ett skriftligt och muntlig hälsobesked i samband med andra besöket. Vår läkare och företagssköterska analyserar resultaten och ger rekommendationer om åtgärder för att främja fortsatt god hälsa och välbefinnande.

Vid misstanke om sjukdoms- och arbetsrelaterade problem går vi vidare med utredning antingen via oss eller via Stockholms läns landstings resurser.

Företaget erhåller en skriftlig rapport på anställdas hälsotillståndet i hela företaget. Med respekt för individens integritet redovisas endast resultat på gruppnivå. Rapporten kan sedan ligga till grund för åtgärder inom den strategiska hälsoplanen som finns i företaget.

Internetbokning!

Använd länken nedan för bokning.