Förebyggande insatser

Förebyggande hälsovård och insatser

Företagsläkare gör utredning och behandling av arbetsrelaterad sjukdom samt rehabilitering.

Företagssköterskor med lång erfarenhet av förebyggande hälsovård som hälsokontroller och livsstilsprofiler, strategisk hälsoplanering, friskvård, arbetsmiljöutbildningar och fysisk arbetsmiljö i nätverk.

Ergonomer gör ergonomirond i ert företag och utför sjukgymnastisk behandling i egna lokaler.

Beteendevetare arbetar med såväl akuta problem som förebyggande åtgärds-och behandlingsprogram inom den psykosociala arbetsmiljön.

Bra länkar:

Internetbokning!

Använd länken nedan för bokning.