Psykosociala profiler

Psykosociala profiler

Den psykosociala profilen belyser arbetsmiljö och stressbelastning med hjälp av faktorer som hälsa, stress, stresshanteringsförmåga, självkänsla, livsstil, arbetstrivsel, relationer till arbetskamrater, arbetsledare, upplevelse av arbetskrav, arbetstillfredsställelse mm.

Resultaten redovisas grafiskt på gruppnivå för arbetsgivare varvid handlingsplaner utformas i samråd för såväl privat- som arbetsliv.

Internetbokning!

Visste du att du kan boka tid hos oss online? Använd länken nedan för att komma till bokningen.