Hälsokontroll och hälsoundersökning

img_start-par

Priser extra prover
PSA:prostata prov

( STHLM 3 dock 2500 kr)

200:-
Sköldkörtelprover TSH,T4200:-
HbA1c( 4 veckor blodsocker)170:-
Vitamin B12 ( Kobalamin)200:-
S-25 D Vitamin+ Calcium450:-
Vitamin B9( folat)150:-
P-Magnesium50:-
S-Koppar350:-
S-Kortisol60:-
Cancer markörer /st.250:-
Blod i avföring ( F-Hb )460:-
Serologier/st : Laktos, Celiaki, HP:magsår bakterien,750:-
Blodgrupp,750:-
Borrelia(fästing) test650:-
Testosteron350:-
Hepatit ABC kontroll2250:-
Hepatit A kontroll950
Hepatit B kontroll950:-
Hepatit C kontroll1650:-

Vi gör hälsokontroll och hälsoundersökning i Stockholm

Vi har hälsoundersökningar med olika omfattning och innehåll:

Hälsokontroll Large  för  1950 kr

Vad ingår?

1- Hälsosamtal och Helkroppsundersökning med vilo-EKG, kontroll av längd, vikt, midjemått( BMI uträkning), blodtryck och puls , Kontroll av status i : lymfkörtlar, sköldkörtel ( manuel kontroll), mun, öron, buk, lungor, extremiteter, neurologi samt reflexer. Hudkostym kontrolleras för avvikande leverfläckar. Audiometri (hörseltest) samt syntest. Lungfunktion med spirometri. Vi beställer 21 olika prover: järn, sänka, blodstatus(8 st), leverprov, galla( 2 st), Kreatinin: njurfunktionsprov, GFR: Njures infiltrations rate, blodsocker, blodfetter(5 st), urinprov (5 analyser).

2-Återkoppling och genomgång av blodprover samt ställningstagande  för eventuella åtgärder via mejl ( recept/remiss till Landsting/privat vård).

(Extra prover kan beställas enligt prislistan ovan. OBS: Extra prover  kan beställas endast med  HLK-Large.)

OBS: För tidigare företagskunder beställes blodprovsremissen elektroniskt innan första besöket. Kunden inlämnar proven hos närmaste laboratorium där de bor eller arbetar. Därefter utförs  undersökningen under ett enda tillfälle hos oss under ca 50 minuter. För privat kunder beställes blodprovsremissen elektroniskt  i samband med undersökningen  och rapporteras per mejl  inom 24-48 timmar efter provinlämning. Önskas provinlämning innan besöket skall ersättning erläggas i förväg via vår bolag:s swish kontonummer  123 494 85 50. 

Våra hälsokontroller…HLK…. i jämförelsetabell

LargeKroppsundersökning21 proverSyntestvilo-EKGHörseltestSpirometri1 950 kr
Blodtryck med meraUrinprover
MediumKroppsundersökningGlukosvilo-EKG1 450 kr
Blodtryck med meraBlodvärde
Urinprover
SmallKroppsundersökningGlukosSyntest1 150 kr
Blodtryck med meraBlodvärde
Tillägg undersökningar hos hjärtspecialist: kan ordnas tid mellan 2-5  arbetsdagar
Singel utredningar: 
Arbets EKG1650 kr
24 timmars blodtryck mätning1650 kr
24 timmars EKG mätning1650 kr
Ultraljud hjärta (EKO): 2050 kr (Erbjudande nu 1650 kr)
Sömnapné  Utredning, genomgång och behandling 2650 kr
Paket utredningar: 
Tidiga tecken till åderförkalkning:    (EKO):  3950 kr (Erbjudande  nu :   3250 Kr)
Med hjälp av ultraljudsteknik kan man uppskatta graden av åderförkalkning och upptäcka tidiga tecken till kärlväggs förändringar. Vi går igenom dina riskfaktorer således riskprofilering.
I denna utredning ingår:
* Konsultation
* Ultraljud av hjärta ( Ekokardiografi)
* Ultraljud av halskärl (Duplex Carotis)
* Ultraljud av stora kroppspulsådern
Utredning av bröstsmärta:     3250 kr
En kärlkrampsattack upplevs som en diffus, krampartad eller tryckande smärta bakom bröstbenet alternativt som ett band tvärs över bröstet. Ofta, men inte alltid, går det att se förändringar på EKG. Ibland kan även blodprover ge en fingervisning. Många gånger är dock blodproverna helt normala och det är inte alltid som EKG visar några förändringar. Däremot kan eventuell syrebrist i hjärtmuskeln, liksom onormal hjärtrytm, märkas vid ett arbetsprov på cykel där EKG registreras.
I denna utredning ingår:
* Konsultation
* Arbetsprov
* Ultraljudsundersökning av hjärtat

 

MR röntgen hela Bukorgan kan beställas: 6900 kr (visar tumörer, aneurismer).

MR röntgen huvud kan beställas: 5900 kr
MR röntgen ländrygg:  4900 kr. 

Sjukvård  

NORVIA kliniken erbjuder privatvård till allmänheten
Vi erbjuder  privatvård och hjälper dig vidare med dina receptbehov samt kontakt via remiss till specialister.
Enkelt läkarbesök (utan prover)kostar 500 kr. ( Gäller endast privat personer, ej företag)
Vissa klienter önskar köpa endast  blodprover utan läkarundersökning…..Kostnad i så fall beräknas enligt följande:
1- kostnad för prover enligt tabell högst upp.
2- 100 kr för provtagning.
3- 650 kr för Provbeställning+  Doktorns tolkning och  återkoppling( endast  per mejl).
Tumörmarkörerna är sällan organspecifika och deras tillämpning kan därför vara delvis överlappande.
De enskilda tumörmarkörerna är absolut indikerade i vissa tillstånd medan relativt indikerade i andra tillstånd.
Kostnad för de flesta  tumör markör är 250 kr / st 
 IGF-1 (InsulinGrowthFactor1) är en förutsättning för cancer och när cancer har bildats så stimulerar IGF1 tillväxten av cancercellerna. Bildningen av IGF-1 i levern stimuleras av insulin, vilket frisätts beroende på blodsockernivån. Kolhydratintag (socker och stärkelse) göder alltså cancer.  Det är viktig att ta reda på hur mycket fritt IGF-1 vi har i våra kroppar.  Ju mindre IGFBP-1, desto mer fritt IGF-1. Halterna av IGFBP-1 är i sin tur direkt kopplat till halterna av insulin i kroppen. När insulin går upp, går IGFBP-1 ner. Enkelt uttryck: när vi äter en massa socker och kolhydrater kommer vi att få mer fritt IGF-1 i kroppen.

PSA, prostata specifikt antigen, är den enda tumörmarkören med sådan sensitivitet och specificitet att screening av asymptomatiska män >50 år för prostatacancer kunde vara motiverad.   PSA-analys är dock särskilt starkt indikerad vid monitorering av behandling och sjukdomsutveckling vid prostatacancer.  Observera att prov för PSA måste tas innan rektal undersökning.

AFP, alfa-fetoprotein, är absolut indikerad vid misstanke om Lever cancer, vid tumörer i testiklar och ovarier samt vid uppföljning av patienter som behandlas för nämnda cancerformer. Relativ indikation föreligger vid monitorering av lever cirrhos med risk för levercancer, monitorering av patienter med risk för tumörer i könskörtelvävnad samt monitorering av patient med risk för contralateral tumör efter resektion av testikeltumör. Observera att AFP är i regel förhöjt vid leversjukdomar.

CA 19-9,, gastrointestinal cancer antigen, är absolut indikerad vid pancreas, hepatobiliär- och magcancer samt vid monitorering av dessa cancertyper. Relativ indikation föreligger vid colorectal cancer och vid ovariecancer sekundärt till CEA respektive CA-25.

CA 125  Används ofta för att detektera äggstockscancer. Är absolut indikerat vid misstanke om cancer i ovarierna samt vid monitorering av behandling och progress av densamma. Relativ indikation föreligger vid misstanke om pancreas cancer som andrahandsmarkör efter CA 19-9.

CA 15-3 är indikerat enbart vid monitorering av behandling och sjukdomsutveckling vid bröstcancer. Förhöjda halter av detta ses hos en majoritet av patienter med metastaserad bröstcancer.

Ytterligare Tumör markörer

CEA: 350 kr, Carcinoembryonalt antigen (CEA) är ett immunglobulinliknande protein som produceras i körtelvävnad i nästan alla kroppens körtlar. Produktionen är störst i tarmlumen och CEA används därför speciellt som tumörmarkör för adenocarcinom i colon och rektum. Analcancer uttrycker vanligen inte CEA.

NSE: 400kr,  Neuronspecifik enolas (NSE) används vid lungcancer /neurbelastom.

Praktisk användning med kritiskt omdöme

Tumörmarkörerna är sällan organspecifika och varierar även i relation till andra sjukdomstillstånd än vid tumörsjukdomar. Normalnivåer är svåra att fastställa och vad som skall uppfattas som normalt bör inte sällan ses i relation till den individuella patienten. ”Cut off”-gränser för diagnostik är satta enligt statistiska regler för att ge bästa möjliga balans mellan diagnostisk sensitivitet och specificitet. Tumörmarkörerna har därför begränsad tillämpning och ett okritiskt bruk av tumörmarkörer kan orsaka allvarligt psykologiskt trauma för patienten, leda till oförsvarbara kostnader och i allvarligaste fall utmynna i felaktiga medicinska beslut. Genom att använda tumörmarkörerna i deras rätta sammanhang och kritiskt utvärdera resultat genom att verifiera genom upprepad analys över lämplig tidsrymd samt utvärdera dem i relation till kända felkällor kan de vara ett betydande diagnostiskt stöd, komma patienterna till hjälp och bidra till att undvika onödiga kostnader.